Works

Cảm hứng thiết kế logo, nhận diện thương hiệu Lasuco

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh, Phùng Thương
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Tư vấn tái định vị thương hiệu, Chiến lược thương hiệu, Văn hóa bản sắc thương hiệu, Sự kiện, Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế bao bì, thiết kế website, Sản xuất quà tặng
Khách hàng: Tập đoàn Lasuco
Địa điểm: Thanh Hóa
Nội dung thương hiệu: Nông nghiệp công nghệ cao, Mía đường, Dịch vụ, …
Định hướng ý tưởng: Tất cả là tự nhiên

Other Projects