Works

Cảm hứng thiết kế logo, nhận diện thương hiệu Haduco

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kế website
Khách hàng: Haduco
Địa điểm: Vũng Tàu
Nội dung thương hiệu: Dịch vụ hậu cần dầu khí trên biển và cảng biển
Định hướng ý tưởng: Đậm bản sắc, sự trỗi dậy, quốc tế

Other Projects