Bang water

NGÀNH
Thực phẩm & đồ uống
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu
Khách hàng: Bang
Địa điểm: Lệ Thủy, Quảng Bình
Nội dung thương hiệu: Nước tinh khiết

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ