Biolife

NGÀNH
Nông nghiệp
DỊCH VỤ
Bao bì

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh, Phùng Thương
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế bao bì
Khách hàng: Doanh nghiệp Thái Quỳnh
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Sản xuất và Đóng gói sản phẩm Nông nghiệp
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, thân thiện

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ