Angimex

NGÀNH
Nông nghiệp
DỊCH VỤ
Bao bì

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Thanh Thuận
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kếbao bì
Khách hàng: An Giang
Địa điểm: An Giang
Nội dung: Xuất nhập khẩu Gạo
Định hướng ý tưởng: Chất lượng, thân thiện, an toàn
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ