AAS

NGÀNH
Nông nghiệp
Công nghệ
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Hải Anh
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: AAS Canada
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Định hướng ý tưởng: Bản sắc thương hiệu bản địa

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ