A Au Hospital

NGÀNH
Chăm sóc sức khỏe & dược phẩm
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết klogo, thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung thương hiệu: Nơi gửi gắm niềm tin phái đẹp
Định hướng ý tưởng: Uy tín, chất lượng, an toàn tuyệt đối

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ