A Au Hospital – Clinic Space

NGÀNH
Chăm sóc sức khỏe & dược phẩm
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
Công nghệ
DỊCH VỤ
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung thương hiệu: Nơi gửi gắm niềm tin phái đẹp
Định hướng ý tưởng: Uy tín, chất lượng, an toàn tuyệt đối

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ