Profile HungHau Corp

Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (viết tắt là “Công ty Hùng Hậu”; “HungHau”) là một doanh nghiệp chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tài chính, phân phối và hợp tác đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Quá trình hình thành và phát triển, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Trong tương lai, HungHau xác định mục tiêu cung cấp mặt hàng nông sản chất lượng, góp phần thay đổi diện mạo nền Nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa dựa trên ứng dụng công nghệ cao; đầu tư vào lĩnh vực Xăng dầu, Tài chính, Giáo dục…

HungHau tập trung phát triển 03 nhóm mục tiêu chiến lược gồm:
– HHA: HungHau Agriculture (Nông nghiệp)
– HHD: HungHau Distribution (Phân phối)
– HHE: HungHau Education (Giáo dục)

Website: https://hunghau.vn

Profile Hung Hau
Profile Hung Hau2
Profile Hung Hau3
Profile Hung Hau4
Profile Hung Hau5
Profile Hung Hau6
Profile Hung Hau7
Profile Hung Hau8
Profile Hung Hau9
Profile Hung Hau10
Profile Hung Hau11
Profile Hung Hau12
Profile Hung Hau13
Profile Hung Hau14
Profile Hung Hau15
Profile Hung Hau16
Profile Hung Hau17
Profile Hung Hau18
Profile Hung Hau19
Profile Hung Hau20
Profile Hung Hau21
Profile Hung Hau22
Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
22 October 2012
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ