Một thiết kế logo không phải là thương hiệu, nó cũng không phải là sự nhận dạng thương hiệu của bạn. Tất cả thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và xây dựng thương hiệu có vai trò rất khác nhau, cùng nhau tạo ra một hình ảnh nhận dạng thương hiệu.

+ Thương hiệu là gì? – Sự nhận biết có cảm xúc về hình ảnh của công ty.
+ Nhận dạng thương hiệu là gì? – Các hình ảnh, các khía cạnh tạo thành một phần của tổng thể
+ Logo là gì? – Logo xác định một doanh nghiệp dưới hình thức đơn giản nhất thông qua việc sử dụng của một nhãn hiệu hoặc biểu tượng.

Để giải thích điều này chi tiết hơn, chúng ta hãy bắt đầu từ đầu

Thiết kế logo

nhan-dang-thuong-hieu-4

Một thiết kế Logo xác định một công ty hoặc sản phẩm thông qua việc sử dụng một nhãn hiệu, lá cờ biểu tượng hoặc chữ ký. Ý nghĩa logo truyền tải dược giá trị cốt lõi của thương hiệu – biểu tượng để nhận dạng thương hiệu. Thể hiện ý nghĩa của logo là điều hết sức quan trọng. Một biểu tượng không nên mô tả những gì doanh nghiệp làm, đúng hơn, nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp trong một cách mà nó dễ nhận ra và dễ nhớ.

Xây dựng thương hiệu

nhan-dang-thuong-hieu-2

Xây dựng thương hiệu chắc chắn không phải là một chủ đề mới mẽ, hàng trăm cuốn sách đã viết về chủ đề này, tuy nhiên để đặt nó trong bảng tóm tắt ngắn gọn, bạn có thể mô tả một ‘thương hiệu’ như một dịch vụ, một tổ chức hoặc sản phẩm với một cá tính, đó là trạng thái do nhận thức của khán giả. Một lưu ý rằng, nó cũng nên được tuyên bố rằng một nhà thiết kế logo không thể làm ra một thương hiệu, chỉ có các khách hàng có thể làm điều này. Một thiết kế logo chỉ tạo nên nền tảng của thương hiệu.

nhan-dang-thuong-hieu

Nhiều người tin rằng một thương hiệu chỉ bao gồm một vài yếu tố – một số màu sắc, một số phông chữ, logo, khẩu hiệu và có thể một số bản nhạc bổ sung. Trong thực tế, nó là phức tạp hơn nhiều hơn thế. Bạn có thể nói rằng một thương hiệu là một hình ảnh một công ty.

logo-qui-phuc-23

Ý tưởng cơ bản và khái niệm cốt lõi đằng sau việc sử dụng hình ảnh công ty là tất cả mọi thứ mà một công ty làm, tất cả mọi thứ nó sở hữu và tất cả mọi thứ nó tạo nên phản ánh các giá trị và mục tiêu của doanh nghiệp.

nhan-dien-thuong-hieu-29

Ví dụ, chúng ta hãy nhìn vào các công ty IT nổi tiếng  Apple. Apple là một công ty, xây dựng văn hóa công ty được đặc trưng bởi hoạt động tình nguyện, hỗ trợ và tham gia các hoạt động trong cộng đồng. Những giá trị của doanh nghiệp chính là tất cả những gì họ làm, từ các sản phẩm và quảng cáo sáng tạo của họ, thông qua dịch vụ khách hàng của họ. Apple là một thương hiệu kết nối tất cả mọi người – khi mọi người mua hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, họ cảm thấy mình là một phần của thương hiệu, kết nối cảm xúc để tạo ra thương hiệu của họ.

nhan-dang-thuong-hieu-5

Bản sắc trong thiết kế logo. Một trong những vai trò chính trong thương hiệu hoặc hình ảnh công ty là bản sắc của mình. Trong hầu hết trường hợp, thiết kế logo nhận dạng được dựa trên các thiết bị hình ảnh được sử dụng trong một công ty, thường là lắp ráp trong một tập hợp các hướng dẫn.

nhan-dang-thuong-hieu-6

Những hướng dẫn này tạo nên một bản sắc thường được quản lý bằng cách làm thế nào nhận dạng thương hiệu được áp dụng trong suốt một loạt các phương tiện, sử dụng bảng màu đã được phê duyệt, phông chữ, bố trí, đo lường và v…v…. Những nguyên tắc này đảm bảo rằng danh tính của công ty được giữ chặt chẽ.

Thiết kế nhận dạng thương hiệu

thiet-ke-logo

Thiết kế Logo (biểu tượng của toàn bộ danh tính & thương hiệu)
Văn phòng phẩm (kinh doanh thẻ Letterhead  + phong bì, vv)
Tài liệu Marketing (Tờ rơi, tờ rơi, sách,  Website, vv)
Sản phẩm và bao bì (sản phẩm được bán và đóng gói, trong đó họ đi vào)
Trang phục (Dồng phục nhân viên, đồng phục bảo hộ)
Tiêu chí chung (Nội thất & thiết kế bên ngoài)
Thông điệp chuyển tải thông qua các phương thức gián tiếp hoặc trực tiếp giao tiếp
Các truyền thông khác …

nhan-dang-thuong-hieu-3

=> Bất cứ điều gì có thể làm hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp.

Tất cả những điều này tạo nên một bản sắc và hỗ trợ các thương hiệu. Tuy nhiên, thiết kế Logo hay xây dựng thương hiệu đều được gói gọn lại thành điểm nhận dạng thương hiệu[Thiet ke nhan dang thuong hieu].

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
30 October 2012
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ