Người tiêu dùng tuyên thệ trung thành với thương hiệu

“Tôi xin tuyên thệ trung thành dưới lá cờ của đất nước và những thương hiệu hàng đầu trong các dòng sản phẩm”. Người tiêu dùng có tuyên thệ trung thành với thương hiệu hay không?

Mọi người thường không tuyên thệ trung thành với thương hiệu nhưng cũng có thể làm thế lắm chứ. Niềm tin của chúng ta mạnh hơn trong ý niệm rằng thương hiệu tốt hơn sẽ chiến thắng.

Để đạt được lòng trung thành với thương hiệu của khách hàng doanh nghiệp phải liên tục vận động để dây dựng hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ, truyền thông thương hiệu hướng đến những giá trị cộng đồng, đóng góp cho xã hội….

Phải mất nhiều thời gian và công việc để chinh phục và giữ được lòng trung thành của khách hàng. Một chiến lược xây dựng và phát triển đúng hướng doanh nghiệp sẽ có được trái tim của khách hàng.

Quy luật quảng cáo

Trích nguồn “22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu” Al Ries & Laura Ries

FreshBrand – Mới, để thay đổi thế giới

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
27 June 2017
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ