Nền tảng thương hiệu

Tầm quan trọng của chiến lược

là tập trung tối đa để khác biệt. Chính vì lẻ đó thương hiệu sẽ đổi mới, dễ cạnh tranh và chuyên môn hóa cao. Bởi quy luật là "chỉ kẻ thích ứng nhất mới tồn tại". Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu cũng chính là "đòn bẩy" khiến cho thương hiệu trở nên mạnh mẽ, tiến về phía trước.

Vai trò của FreshBrand

Tư vấn về tầm quan trọng của chiến lược thương hiệu trong chiến lược kinh doanh và chiến lược truyền thông.

Ứng dụng kinh nghiệm về tư vấn thương hiệu một cách sáng tạo và hài hòa với các giá trị, năng lực cốt lõi hiện tại của doanh nghiệp để tạo ra hệ thống thương hiệu có giá trị thực tiễn cao.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Cách thức hợp tác của chúng tôi là tổng thể và rất nghiêm ngặt với nhiều nguồn dữ liệu - được sắp xếp hợp lý - các quyết định được thực hiện với sự chắc chắn và thời gian của khách hàng được sử dụng hiệu quả.
Cách tiếp cận của chúng tôi đã được chứng minh là giải phóng chúng ta bằng suy nghĩ sáng tạo, kỹ lưỡng, và được quản lý một cách chính xác.

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu thương hiệu và tên công bằng
Phát triển định vị thương hiệu
Phân đoạn thị trường và chiến lược thu hút khách hàng
Đánh giá định vị và thông điệp ưu tiên
Hành trình trải nghiệm của khách hàng
Theo dõi hiệu quả và đo lường ROI
Đánh giá sáng tạo
Tối ưu hóa truyền thông
Sự đổi mới sản phẩm và dịch vụ

CHIẾN LƯỢC

Đặt tên
Kiến trúc thương hiệu
Chiến lược thương hiệu
Tầm nhìn, sứ mệnh, phát triển giá trị
Định vị thương hiệu và “trụ cột”
Chiến lược trải nghiệm của khách hàng
Thay đổi văn hoá
Tiếng nói của thông điệp thương hiệu

LỜI HỨA

Bản sắc công ty
Bộ mặt của thương hiệu qua biểu hiện thị giác
Ra mắt thương hiệu bên trong và bên ngoài
Phát triển truyền thông xã hội, kỹ thuật số và web
Công cụ bán hàng và đào tạo
Tài liệu tiếp thị, chiến dịch và thực hiện

SỰ QUẢN LÝ

Theo dõi thương hiệu và đo lường
Phát triển bộ lọc thương hiệu
Thương hiệu tiêu chuẩn và hướng dẫn
Kết nối người đại diện thương hiệu
Lan truyền thương hiệu vào việc tuyển dụng và đào tạo

Chúng tôi giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Có chuyên môn sâu trong tất cả các quá trình xây dựng thương hiệu, các chuyên gia tư vấn về chiến lược thương hiệu của chúng tôi giúp khách hàng phát triển các chiến lược thương hiệu và hỗ trợ thực hiện để xây dựng thương hiệu có sức mạnh và bền vững.

Theo đó chúng tôi

- Phát triển tuyên ngôn định vị thương hiệu
- Đề nghị một bản sắc thương hiệu độc đáo
- Xác định cấu trúc thương hiệu thích hợp
- Tối ưu hóa danh mục đầu tư thương hiệu và xác định vai trò
- Tạo nhận diện thương hiệu trực quan
- Xây dựng chiến lược mở rộng thương hiệu
- Phát triển chiến lược tái định vị và chuyển tiếp thương hiệu
- Hướng dẫn việc cung cấp các lời hứa thương hiệu trên tất cả các điểm tiếp xúc

Chiến lược thương hiệu gần đây của chúng tôi

1. Tư vấn tái định vị thương hiệu và chiến lược chuyển đổi - phát triển cho tập đoàn Lasuco sau 37 năm, Lasuco có trụ sở tại Thanh Hóa - Việt Nam, giúp họ thành công trong việc định vị lại thương hiệu hiện tại và nâng cao vị thế thương hiệu.

2. Tư vấn tái định vị thương hiệu cho Tôn Đông Á, có trụ sở tại TP.HCM - Việt Nam, giúp họ thành công trong việc định vị lại thương hiệu hiện tại và phát triển toàn diện bản sắc thương hiệu tầm quốc tế.

3. Xây dựng một tuyên bố định vị thương hiệu mới cho công ty hậu cần dầu khí HADUCO - Vũng Tàu, làm tăng nhận thức về thương hiệu ở khu vực và quốc tế.

DỰ ÁN THỰC HIỆN