Mẫu tờ khai đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký logo (mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu) là tài liệu tối thiểu bắt buộc phải có của bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, thể hiện rõ ràng và đầy đủ nhất các thông tin liên quan tới nhãn hiệu, sản phẩm/ dịch vụ và thông tin của chủ sở hữu nhãn hiệu.

mau to khai dang ly logo

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm có 04 trang:

– Trang thứ nhất: Mẫu nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, thông tin đại diện của chủ đơn (nếu có); thông tin của chủ đơn.
– Trang thứ hai: Các căn cứ để hưởng quyền ưu tiên, Lệ phí nộp đơn, số lượng các tài liệu nộp kèm theo bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
– Trang thứ ba: Phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu
– Trang thứ tư: Các chủ đơn khác (nếu có) và các loại tài liệu khác.

mau to khai dang ky logo

Bạn click button góc phải dưới màn hình để tải mẫu  mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Bạn có thể tải mẫu tờ khai đăng ký logo(nhãn hiệu) TẠI ĐÂY.

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc thương hiệu
25 March 2013
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ