Lịch sử thiết kế logo của Coca-Cola và Pepsi

Lịch sử thiết kế logo

Sự tiến hóa của thiết kế logo Pepsi và Coca-Cola từ khởi đầu trong cuối thế kỷ XIX đến trạng thái hiện tại của họ vào cuối những năm 2000. Biểu đồ này không đề cập đến việc giới thiệu các làn sóng, hình ảnh phổ biến ngày hôm nay. Năm 1960 lần đầu tiên

Xu hướng tìm kiếm: thiet ke namcard,sang tao slogan, thiet ke brochure, thiet ke poster, thiet ke catalogue, thiet ke bao bi, thiet ke lich, thiet ke logo, nhan dien thuong hieu, xay dung thuong hieu

Thiết kế logo Coca-Cola

thiết kế logo Coca Cola

Hơn bất kỳ sai lầm nào của Thiết kế logo Coca-Cola ngày nay, tất nhiên, đáng ngạc nhiên tương tự như 124 năm trước đây. Nhưng nó là khá công bằng cho biểu tượng cho một hình ảnh thống nhất hoàn hảo và tính thống nhất của nó trong những năm qua vượt trội hơn so với Pepsi.

Lịch sữ thiết kế logo PepSi

logo pepsi

Vì vậy sự tiến hóa thiết kế logo Pepsi là tất yếu, hình ảnh thương hiệu ngày càng thay đổi và lấy được cảm tình và khắc dấu trong hành vi mua của khách hàng. Giữa Pepsi và Coca-Cola là hoạt động cạnh tranh trên mọi mặt trận, hình ảnh thương hiệu là vũ khí lợi hại để khẳng định vị thế. Hoạt động tái định vị thương hiệu với những lần thay đổi thiết kế logo của hai ông lớn trong ngành nước giải khát là minh chứng rất rõ.

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
20 April 2012
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ