Xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội

Thương hiệu của bạn chỉ tốt giống như tương tác khách hàng cuối cùng của nó

Bạn có nhớ cuộc sống như thế nào trước khi có Facebook không? Thực sự không quan trọng dù bạn nhớ hay không. Ngày đó đã qua, và chúng sẽ không trở lại. Những cách thức mà các công ty tương tác với khách hàng đã thay đổi mãi mãi nhờ mạng xã hội.

XAY DUNG THUONG HIEU TRONG MANG XA HOI_TU VAN XAY DUNG THUONG HIEU_FRESHBRAND.VN

NHỮNG TƯƠNG TÁC MỚI

Loại ảnh hưởng thực sự mà mạng xã hội sẽ có đối với thiết kế nhận dạng hình ảnh vẫn chưa được xác định. Những dấu hiệu ban đầu chỉ ra một sự ảnh hưởng quan trọng, sự ảnh hưởng mà những công cụ tự làm cho phép khách hàng tạo ra và bảo vệ những sự nhận dạng của họ trong những không gian mà nọ hòa nhập với những sự nhận dạng hình ảnh của các công ty lớn và nhỏ. Trên Twitter, Facebook, hay bất kỳ mạng xã hội nào, ai dám nói sự nhận dạng của một công ty có nhiều ảnh hưởng hơn sự nhận dạng một người dùng blog cá nhân?

Các tổ chức sẽ cần xem xét làm thế nào thương hiệu của họ do những nhận dạng hình ảnh của họ đại diện dịch chuyển những kênh mới này. Cần bảo đảm sự tập trung vào sự nhất quán và rõ ràng. Quan trọng hơn, những nhà thiết kế có thể khuyến khích các tổ chức nơi họ làm việc luôn luôn cởi mở với việc tìm hiểu về những hạn chế và cơ hội mới nảy sinh khi có sự xuất hiện của mạng xã hội.

NHUNG TUONG TAC MOI_XAY DUNG THUONG HIEU MANG XA HOI_FRESHBRAND.VN

Thế giới của mạng xã hội là phẳng, và những sự nhận dạng hình ảnh doanh nghiệp và những sự nhận dạng của khách hàng của họ ở cùng những không gian với nhau.

SỰ TIẾN BỘ XÃ HỘI

Phương tiện truyền thông mới liên tục cho ra những cơ hội mới cho những chương trình nhận dạng. Nhiều trong số những kênh này cho nhiều lựa chọn tuyệt vời để có được sự chia sẻ và lòng trung thành của khách hàng.

Mạng xã hội nói riêng đã chín muồi với những nơi mới dành cho sự tiến bộ.

Những công cụ này và những khách hàng dùng chúng đang thay đổi nhanh chóng. Khi các tổ chức đi vào mạng xã hội thì họ cần phải có sự sẵn sàng để tìm hiểu và trải nghiệm hơn là họ có thể đã có với những phương tiện truyền thông khác. Dùng câu thần chú của những nhà phát triển phần mềm web 2.0, “giải quyết nhanh” là một cách hay để nghĩ về sự tiến bộ ở đây. Những người chiến thắng trên mặt trận mới này sẽ cần chấp nhận một số rủi ro. Đồng thời, hãy xem xét cách mà các tài liệu chương trình khác tương tác với những tài liệu mạng xã hội, và cách mà những yếu tố chương trình truyền thống hoạt động trong những môi trường mới này.

SU TIEN BO XA HOI_FRESHBRAND.VN

Những cơ hội chương trình mới nghĩa là phải lập kế hoạch cho Facebook, Twitter, và bất kỳ trạm nào tiếp theo. Nội dung trực tuyến càng ngày càng do người dùng tạo nhiều.

Những nhà thiết kế chương trình và những nhà quản lý cần phải có đủ thông tin về những lựa chọn này, nhưng cũng hiểu cách mà họ nắm chỉ một phần của trải nghiệm tổng thể của khách hàng và hiện nay, chỉ một mảng khách hàng. Tuy nhiên chỉ một mảng phát triển nhanh, và có khả năng thay đổi hoàn toàn bối cảnh trải nghiệm thương hiệu.

NHỮNG THƯƠNG HIỆU MINH BẠCH

Gia nhập vào mạng xã hội nghĩa là hiểu được cách một công ty nên tương tác trong một môi trường xã hội ở mức độ sâu sắc hơn hình logo trên Twitter. Trong một đám đông gồm nhiều cá nhân, làm thế nào một công ty duy trì về mặt thích hợp với xã hội? Nó có phải là hoa đơn độc hay phần chính của bữa tiệc?

Chúng ta sẽ cho rằng phân nửa những điều đang diễn ra ngày nay trong thế giới mới lộng lẫy có thể được xem là một thử nghiệm. Thủ thuật có thể nhận ra rằng nửa kia sẽ có khả năng thay đổi thế giới.

Trong lĩnh vực này, các công ty cần thậm chí nhiều sự cần cù hơn về ý định chuyển tải rõ ràng, trung thực và không quá hứa ảo. Trượt vào bất kỳ lĩnh vự nào trong số này, thì những hậu quả xã hội có thể bất lợi cho một danh tiếng thương hiệu và khó sửa chữa.

NHUNG THUONG HIEU MINH BACH_FRESHBRAND.VN

Theo kiểu truyền thông cũ, nhiều sự tương tác không được dùng. Kiểu truyền thông xã hội tạo những liên kết kỹ thuật số giữa các nhóm người. Nhiều trong số những liên kết này đã tồn tại; vì thế chúng có thể xác định được số lượng, cơ hội nào chúng sẽ đại diện cho các thương hiệu?

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc thương hiệu
16 Tháng 11 năm 2019
DỊCH VỤ