Chiến lược thương hiệu

Thương hiệu của bạn chỉ tốt giống như tương tác khách hàng cuối cùng của nó

Chiến lược thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong thiết kế nhận dạng. Chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp thị, và chiến lược truyền thông không chỉ hướng dẫn công việc nhận dạng mà còn thường xuyên tạo cảm hứng cho nó.

XAY DUNG THUONG HIEU CHIEN LUOC_TU VAN XAY DUNG THUONG HIEU_FRESHBRAND.VN 31

CÁC BIỂU HIỆN CỦA LỜI HỨA

Một logo tuyệt vời thể hiện tinh thần của lời hứa thương hiệu chiến lược. Loại kinh doanh hoặc tên có thể là những sợi chỉ hữu ích để đi theo khi những nhà thiết kế nhận dạng thực hiện công việc để thể hiện điều làm cho công ty có đặc tính độc nhất.

Những sự nhận dạng hình ảnh tốt, như các chiến lược tốt chẳng hạn, đứng vững trước thử thách thời gian. Một công ty thay đổi logo của nó thường xuyên phản ánh sự thiết trung thành trong phòng họp ban giám đốc. Các công ty hiểu giá trị trong việc xây dựng tính hợp lý thương hiệu, bắt đầu bằng một logo, công nhận sự nhận dạng hình ảnh của họ là một sự lựa chọn chiến lược và một sự đầu tư quan trọng.

CAC BIEU HIEN CUA LOI HUA THUONG HIEU_TU VAN THUONG HIEU TAI FRESH BRAND.VN

Việc vương ra toàn cầu của Federal Express và để tận dụng một trong những tài sản quý giá nhất của thương hiệu đó là chuyển tải một ý thức hơn về tốc độ, công nghệ và đổi mới hơn Federal Express và bản sắc mới với logo FedEx hình thành cùng điểm nhấn là mũi tên cảm giác tốc độ, độ chính xác, và cấp bách, buộc lại lời hứa thương hiệu.

SỰ HÒA MÌNH VỚI KHÁCH HÀNG

Những chiến lược tiếp thị và truyền thông cho biết những chiến thuật tạo nên hầu hết các chương trình nhận dạng. Một sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và mục tiêu khách hàng là cơ sở cho công việc này.

SU HOA MINH VOI KHACH HANG_THAU HIEU NGUOI DUNG_FRESHBRAND.VN

Chiến dịch truyền thông tiếp thị Share a Coke của Coca-Cola như cánh cửa thần kỳ của cảm xúc, với mỗi quốc gia một màu sắc nên chúng được yêu thích khắp thế giới.

Khi các nhà thiết kế phát triển những thành phần của chương trình, thì một sự pha trộn phù hợp những phương tiện truyền thông, sản phẩm, dịch vụ, và thông tin kết hợp với nhau để đáp ứng các nhu cầu của nhóm khách hàng này và giúp họ đạt được những mục đích của họ. Hòa mình với khách hàng trong một chương trình nhận dạng đòi hỏi kế hoạch tốt và tính kiên trì.

CHỌN VỊ TRÍ

Thường thì các tổ chức xem việc chọn vị trí là một bài tập ngôn ngữ học. Nhưng bài phát biểu việc chọn vị trí được chọn từ thích hợp không nên trở thành một sự theo đuổi ngang với sự truy tìm Holy Grail. Phát triển việc chọn vị trí và viết một bài phát biểu về sứ mệnh là hai bài tập khác nhau. Trong khi sử dụng thời gian thận trọng để viết nên bài phát biểu về sứ mệnh thích hợp cũng đáng làm thì nó nên được thực hiện sau.

Việc chọn vị trí dù cho các sản phẩm hay công ty là một bài tập chiến lược. Những mẫu hữu ích được phát triển bởi Trường Thương mại Harvard, Trường Quản lý Kellogg, và những nguồn tin cậy khác đã có sẵn. Những mẫu đơn giản này làm sáng tỏ bài tập chọn vị trí chiến lược.

Việc chọn vị trí là đưa ra những lựa chọn khó khăn. Được làm tất cả các thứ cho tất cả mọi người thì không phải là một vị trí chiến lược. Phải từ bỏ một điều gì đó. Một sự nhận dạng thương hiệu hiệu quả cần xác định rõ ràng ai là khách hàng mục tiêu cho thương hiệu, cái gì là nhân tố tạo khác biệt chính, và cách thức mà lời tuyên bố đó được minh chứng.

CHON VI TRI_TU VAN THUONG HIEU

Việc chọn vị trí là việc trung thành với một hướng rõ ràng giúp phân biệt một tổ chức với đối thủ cạnh tranh của nó. Những mẫu chọn vị trí giúp gợi ý cho các tổ chức đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc thương hiệu
16 Tháng 11 năm 2019
DỊCH VỤ