Cách viết của thương hiệu

Thương hiệu của bạn chỉ tốt giống như tương tác khách hàng cuối cùng của nó

Cái nói điều gì mang những tín hiệu quan trọng để diễn giải ý nghĩa thực của nó. Các từ dĩ nhiên là quan trọng, nhưng kiểu, giọng điệu và hương vị cũng quan trọng. Dường như là các thương hiệu mạnh có những giọng điệu mạnh mẽ, từ tên thương hiệu và khẩu hiệu đến dòng cảm ơn được in trên một biên nhận cho khách hàng.

VIET TEN THUONG HIEU_TU VAN DAT TEN THUONG HIEU_FRESH BRAND

TÊN VÀ KHẨU HIỆU

Tên của một tổ chức tạo nên sự nhận dạng công khai nhất của nó. Hơn cả điều đó, một tên mạnh mẽ cũng cung cấp vật liệu tốt cho một sự nhận dạng hình ảnh mạnh mẽ.

Tên trung bình không hoàn toàn hạn chế những triển vọng cho sự nhận dạng hình ảnh một tổ chức, nhưng một tên hay có thể giải quyết phân nửa vấn đề. Khi đặt cạnh một hình ảnh rõ ràng, thì các tên gợi ý điều gì vượt xa những ý nghĩa cơ bản của chúng sẽ tạo được những sự nhận dạng có tính liên tưởng nhiều nhất. Một tổ chức có tên hay là một ứng viên sáng giá cho một điểm nhấn từ ngữ. Nó có thể có nghĩa khi khoe tên, giữ bất kỳ sự tô điểm nào thuộc hàng thứ yếu hơn là đặt vào ý nghĩa những yếu tố hình ảnh phụ. Một tên mạnh mẽ rõ ràng và mẫu chữ dễ nhìn sẽ tạo sự ngạc nhiên mạnh.

Các tổ chức càng ngày càng chọn cách nhấn mạnh những khẩu hiệu riêng lẻ để giúp khắc họa sự nhận dạng của họ và cải thiện vị trí của họ. Những khẩu hiệu thành công thường đưa tên ra, bổ sung ý nghĩa của nó. Những ý tưởng làm lại thương hiệu thường dùng một khẩu hiệu mới khi mục tiêu là định hình lại sự nhận dạng một tổ chức, nhưng thay đổi tên thì không phải là một lựa chọn.

TEN VA KHAU HIEU_TU VAN DAT TEN THUONG HIEU_SANG TAO SLOGAN - TGLINE

Chúng tôi không biết Workamajig là gì, nhưng chúng tôi biết có sự sáng tạo trong công việc tại đó. Hãy chọn một tên gây chú ý hoặc tạo cảm hứng.

PHONG CÁCH BIÊN TẬP

Những tên sản phẩm và dịch vụ, khẩu hiệu, tiêu đề, tổng thể văn bản, chú thích, và thanh hai bên có điểm gì chung? Nếu bạn hy vọng xây dựng một chương trình nhận dạng thành công, hãy hy vọng bạn đã trả lời được “phong cách biên tập”. Những chương trình nhận dạng thành công dùng một phong cách biên tập nhất quán nhắm vào đúng các khách hàng mục tiêu và vẫn luôn nhận thức rõ vị trí thương hiệu của họ.

Giống như một sự nhận dạng hình ảnh đặt ra một tông hình ảnh cho những chương trình nhận dạng của nó thì các tên và khẩu hiệu cũng đặt ra tông cho phong cách biên tập của chương trình. Một tên nhấn mạnh nền tảng vững chắc về sự đáng tin cậy của một tổ chức có thể tự nhiên hơn biến thành một phong cách biên tập nhấn mạnh những nét truyền thống, ổn định, và niềm tin. Mặt khác, một tên hoặc khẩu hiệu không thích hợp tạo sự khôi hài và vui chơi trong đầu người đọc, điều này nên bị loại khỏi phong cách biên tập.

PHONG CACH BIEN TAP_FRESH BRAND

Một phong cách biên tập thông thường là một cách hấp dẫn và dễ gây ấn tượng để nhớ.
Các chi cải thiện những chương trình nhận dạng, nhưng chương trình cũng thường không thể nêu rõ và theo đuổi một phong cách biên tập thích hợp nhất quán. Nếu một công ty có thể đổi bản sao trang web của đối thủ cạnh tranh để lấy cái của nó mà khách hàng không thấy sự thay đổi thì công ty đó đã bỏ lỡ cơ hội tạo khác biệt cho mình.

GIỌNG  NÓI

Tên, khẩu hiệu và phong cách biên tập của một tổ chức bổ sung một sự phản ánh quan trọng cho sự nhận dạng thương hiệu của nó đó là giọng. Khi những yếu tố này được phát triển, hãy xem những từ ngữ sẽ nghe ra sao trong miệng của một người giới thiệu thương hiệu.

Đó là cách dễ dàng nhân cách hóa giọng điệu của thương hiệu, và dù có dùng người giới thiệu hay không, thì những thương hiệu thành công có sự nhận thức sắc bén về giọng điệu của họ.

Cũng như với tất cả các phương diện khác của việc chọn vị trí thương hiệu, khi phát triển một giọng điệu thương hiệu, hãy tìm một con đường khác hơn con đường đối thủ đã đi. Nếu giọng của đối thủ hàng đầu nghe mượt mà và hiểu biết công nghệ thì công ty đó có thể muốn xem xét chọn một giọng thân thiện và dễ tiếp cận hơn.

GIONG NOI THUONG HIEU_NGU DIEU THUONG HIEU_FRESHBRAND.VN

Từ du lịch đến ngân hàng, từ thực phẩm đến dược phầm, The Co-operative có giọng rõ ràng nói trực tiếp với khách hàng của nó.

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc thương hiệu
16 Tháng 11 năm 2019
DỊCH VỤ