Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Mã số mã vạch giúp phân biệt chính xác các loại hàng hoá tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

1. Trình tự đăng ký mã số  mã vạch sản phẩm:

– Đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
– Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.
– Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch.

a. Cách thức đăng ký mã số mã vạch:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hoặc qua đường bưu điện.

b. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.
+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

– Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

dang ky ma so ma vach

d. Thời hạn giải quyết đăng ký Mã số  mã vạch: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đăng ký Mã số  mã vạch:

– Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (Mẫu kèm theo).

– Bản đăng ký Danh mục sản phẩm sử dụng  mã GTIN (Mẫu kèm theo)

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam (Mẫu kèm theo).

Theo Bộ khoa học công nghệ

Chi tiết liên hệ tư vấn đăng ký thương hiệu, thiết kế logo, hệ thống nhận diện thương hiệu:

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESHBRAND

Add: Số 778/5 Nguyễn Kiệm, P.4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0909 82 53 36 Tel: (08) 62 941 232
E-mail: hello@freshbrand.vn
Website: https://freshbrand.vn – https://www.logostyle.vn

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc thương hiệu
19 September 2013
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ