Clients success stories

In all types of products, services, geographical distances or cultural diversity, we cooperate with our clients to build outstanding brand identity, and maintain stable status in client’s heart.

FreshBrand has been favored in the field of consultancy, catalogs and other communication media. The work of FreshBrand is the best recognition as “excellence in rebranding form our partners.

Phân tích và xác định lý do tại sao thương hiệu tồn tại, những gì thương hiệu sẽ nổi bật và làm thế nào xây dựng một kết nối cảm xúc với khách hàng mục tiêu. Lập định hướng, phác thảo, đây là giai đoạn đầu và quan trọng cho mỗi thương hiệu.

Ông Nguyễn Hữu TìnhGiám đốc Palamun

Phân tích và xác định lý do tại sao thương hiệu tồn tại, những gì thương hiệu sẽ nổi bật và làm thế nào xây dựng một kết nối cảm xúc với khách hàng mục tiêu. Lập định hướng, phác thảo, đây là giai đoạn đầu và quan trọng cho mỗi thương hiệu.

Ông Nguyễn Hữu TìnhGiám đốc Palamun