FreshBrand | Branding Agency

DOANH NGHIỆP TỪ BỎ TÀI SẢN QUÝ NHẤT CỦA MÌNH

Một khi thương hiệu đã sở hữu được một cụm từ trong tâm thức người tiêu dùng rồi thì đối thủ cạnh tranh gần như không thể tước bỏ từ mất khỏi thương hiệu đó được.

Volvo “an toàn” Mercedes “đắt tiền” BMW “ lái xe”bộ máy tuyệt vời.

Chẳng có thương hiệu nào trong số Mercedes, Volvo và BMW trở thành ví dụ mẫu mực cho quy luật về từ ngữ, bởi vì gần đây tất cả chúng đã vi phạm quy luật này. Mercedes đã bớt đắt tiền hơn, bớt uy tín hơn. Volvo đã biến thành xe thể thao, còn BMW trở thành xe sang trọng hơn.

Sự việc cứ diễn ra như thế. Trong thời điểm mà một thương hiệu bắt đầu tiêu biểu cho cái gì đó trong tâm thức khách hàng, thì công ty sở hữu thương hiệu đó phải tìm cách mở mang cơ sở, xâm nhập vào thị trường khác, sở hữu một số đặc tính khác. Đó là một sai lầm nghiêm trọng và là một sau lầm thông thường nhất trong việc xây dựng thương hiệu.

Quy luật từ khóa

Trích nguồn “22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu” Al Ries & Laura Ries

FreshBrand – Mới, để thay đổi thế giới

 

Tháng 12/2016