Đăng ký sở hữu trí tuệ để khẳng định quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Biết được ý nghĩa của việc đăng ký sở hữu trí tuệ như vậy nhưng nhiều người không biết thủ tục cơ bản để đăng ký SHTT như thế nào? Đăng ký sở hữu trí tuệ mất bao lâu?

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ – những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. Đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại.
Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên. Trong số các quyền này có 2 quyền thường được nhắc đến là quyền tài sản và quyền nhân thân.

Các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ:

– Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật;
– Sáng chế, giải pháp hữu ích;
– Bí mật kinh doanh;
– Kiểu dáng công nghiệp;
– Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ;
– Chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hoá;
– Tên thương mại;
– Giống cây trồng mới;
– Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;
– Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Lợi ích của việc đăng ky bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

Từ góc độ vật chất, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là nhằm đảm bảo cho người sáng tạo có thể khai thác giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo của mình để bù đắp lại công lao sáng tạo.
Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ luôn gắn với thời hạn bảo hộ. Ví dụ tác phẩm điện ảnh được bảo hộ 50 năm, thiết kế bố trí mạch tích hợp có thời hạn bảo hộ là 10 năm.
Hết thời hạn này, các sáng tạo trở thành tài sản chung của nhân loại và tất cả mọi người có thể khai thác, sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả thù lao cho người sáng tạo.

Thời hạn bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ:

Hiệp định TRIPS chỉ quy định thời hạn bảo hộ tối thiểu, nghĩa là các nước có thể đặt ra thời hạn bảo hộ bằng hoặc dài hơn thời hạn nêu trong Hiệp định TRIPS.

Thời hạn bảo hộ tối thiểu theo Hiệp định TRIPS là :

– Bằng sáng chế: 20 năm
– Bản quyền (đối với các tác phẩm không phải là tranh, điện ảnh): 50 năm hoặc suốt
đời tác giả cộng thêm 50 năm
– Bản quyền điện ảnh: 50 năm
– Bản quyền tranh: 25 năm
– Thương hiệu: 7 năm
– Kiểu dáng công nghệ : 10 năm
– Sơ đồ bố trí mạch tích hợp: 10 năm

Các loại hình dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ:

– Đăng ký Nhãn hiệu độc quyền;
– Đăng ký Thương hiệu độc quyền;
– Đăng ký Bản quyền tác giả;
– Đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
– Giải pháp hữu ích;
– Độc quyền sáng chế;

Những lợi ích khi đăng ký sở hữu trí tuệ tại FreshBrand:

– Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký sở hữu trí tuệ;
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Đăng ký sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
– FreshBrand sẽ đại diện soạn hồ sơ Đăng ký sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
– Đại diện lên Cục bảo hộ sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký sở hữu trí tuệ cho khách hàng;.
– Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cục bảo hộ sở hữu trí tuệ cho khách hàng.
– Theo dõi xâm phạm trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
– Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp bảo hộ sở hữu trí tuệ với các chủ đơn khác.

Quy trình đang ký sỡ hưu trí tuệ FreshBrand

1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ như:

– Tư vấn những quy định của pháp luật về đăng ký sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ chuẩn đăng ký sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối khi đăng ký sở hữu trí tuệ.
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc đăng ký Sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký Sở hữu trí tuệ cho khách hàng:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, FreshBrand sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
– Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ đăng ký Sở hữu trí tuệ cho khách hàng;.
– Đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký Sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng.
– Theo dõi xâm phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
– Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp sở hữu trí tuệ với các chủ đơn khác.

Nếu bạn cần tư vấn thêm, hướng dẫn hoặc cần tài liệu liên quan bạn có thể liên hệ với FreshBrand

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH

Add: Phòng 3B05-3B06, Tầng 4, Khu B, Indochina park tower
Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC – TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Add: Số 778/5 Nguyễn Kiệm, P.4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Email: hello@freshbrand.vn
Di động: 0909 825 336
Điện thoại: +84 (08) 66 747 757

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
21 December 2012
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ