Cuộc thi sáng tác biểu trưng ( logo ) tỉnh Bắc Giang

Cuộc thi thiết kế logo nhằm lựa chọn mẫu biểu trưng tỉnh Bắc Giang để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Yêu cầu các biểu trưng (logo) dự thi phải thể hiện được tầm vóc lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất văn hiến và con người Bắc Giang trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và đổi mới đất nước. Biểu trưng có tính khái quát, đảm bảo sử dụng lâu dài và khả năng ứng dụng cao.

Về hình thức là một tác phẩm mỹ thuật đồ họa, đảm bảo tính thẩm mỹ, nghệ thuật, dân tộc, hiện đại; bố cục chặt chẽ, phản ánh nét đặc trưng nhất của vùng đất và con người Bắc Giang.

Đối tượng: Tất cả công dân Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại nước ngoài trừ thành viên Ban tổ chức và thành viên Ban giám khảo.

Chủ đề và nội dung cuộc thi thiết kế logo

Lựa chọn 1 trong 2 chủ đề sau:

– Truyền thống lịch sử và văn hóa.
– Chủ đề tự do.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi thiết kế logo

Hết ngày 28/02/2013 (căn cứ theo dấu bưu điện nếu tác phẩm gửi qua đường bưu điện).

Cơ cấu giải thưởng:

– 01 giải nhất: 50.000.000đ kèm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
– 01 giải nhì: 20.000.000đ kèm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
– 01 giải ba: 10.000.000đ kèm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
– 02 giải khuyến khích: 5.000.000đ kèm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chi tiết và thể lệ tham gia cuộc thi bạn download ở đây Pass: freshbrandvn

Nguồn bacgiang.gov.vn

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
21 December 2012
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ