Chiến lược Thương hiệu

Chiến lược Thương hiệu được tư vấn bởi FreshBrand luôn luôn tập trung vào khác biệt hóa. Từ đó giúp Thương hiệu tồn tại và phát triển bền vững.

Có nhiều chuyên gia ngoài kia nói về “Chiến lược Thương hiệu”. Có rất nhiều người dùng nó để lạm dụng chuyên môn. Điều tai hại là họ có thể hiểu nhầm về “Chiến lược Thương hiệu” của doanh nghiệp. Họ thường hướng doanh nghiệp vào những tư duy lối mòn truyền thống. Bởi vì nó  tập trung với bốn mục đích: để nhận dạng, thông báo, giải trí và thuyết phục. Trong thời đại mới bùng nổ công nghệ thông tin “sự tập trung, tập trung, tập trung tối đa” cho mục đích thứ năm; đó là: Để khác biệt hóa là hết sức cần thiết.

Nhưng trên thực tế thì các doanh nghiệp tỏ rõ xem nhẹ mục đích “Khác biệt hóa Thương hiệu”. Chúng không được coi trọng và tiên quyết. Sự thật ở chổ là bốn mục đích kia chỉ là chiến thuật trong khi mục đích thứ năm mới chính là “Chiến lược Thương hiệu”.

FreshBrand chính là nơi nói với doanh nghiệp với lối tư duy “outside in” trong chiến lược Thương hiệu hơn là “inside out” lỗi thời.

Tầm quan trọng của chiến lược

là tập trung tối đa để khác biệt. Chính vì lẻ đó thương hiệu sẽ đổi mới, dễ cạnh tranh và chuyên môn hóa cao. Bởi quy luật là "chỉ kẻ thích ứng nhất mới tồn tại". Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu cũng chính là "đòn bẩy" khiến cho thương hiệu trở nên mạnh mẽ, tiến về phía trước.

Vai trò của FreshBrand

Tư vấn về tầm quan trọng của chiến lược thương hiệu trong chiến lược kinh doanh và chiến lược truyền thông.

Ứng dụng kinh nghiệm về tư vấn thương hiệu một cách sáng tạo và hài hòa với các giá trị, năng lực cốt lõi hiện tại của doanh nghiệp để tạo ra hệ thống thương hiệu có giá trị thực tiễn cao.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Cách thức hợp tác của chúng tôi là tổng thể và rất nghiêm ngặt với nhiều nguồn dữ liệu - được sắp xếp hợp lý - các quyết định được thực hiện với sự chắc chắn và thời gian của khách hàng được sử dụng hiệu quả.
Cách tiếp cận của chúng tôi đã được chứng minh là giải phóng chúng ta bằng suy nghĩ sáng tạo, kỹ lưỡng, và được quản lý một cách chính xác.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Có chuyên môn sâu trong tất cả các quá trình xây dựng thương hiệu, các chuyên gia tư vấn về chiến lược thương hiệu của chúng tôi giúp khách hàng phát triển các chiến lược thương hiệu và hỗ trợ thực hiện để xây dựng thương hiệu có sức mạnh và bền vững.

Theo đó chúng tôi

Phát triển tuyên ngôn định vị thương hiệu
Đề nghị một bản sắc thương hiệu độc đáo
Xác định cấu trúc thương hiệu thích hợp
Tối ưu hóa danh mục đầu tư thương hiệu và xác định vai trò
Tạo nhận diện thương hiệu trực quan
Xây dựng chiến lược mở rộng thương hiệu
Phát triển chiến lược tái định vị và chuyển tiếp thương hiệu
Hướng dẫn việc cung cấp các lời hứa thương hiệu trên tất cả các điểm tiếp xúc

Chiến lược thương hiệu gần đây của chúng tôi

1. Tư vấn tái định vị thương hiệu và chiến lược chuyển đổi - phát triển cho tập đoàn Lasuco sau 37 năm, Lasuco có trụ sở tại Thanh Hóa - Việt Nam, giúp họ thành công trong việc định vị lại thương hiệu hiện tại và nâng cao vị thế thương hiệu.

2. Tư vấn tái định vị thương hiệu cho Tôn Đông Á, có trụ sở tại TP.HCM - Việt Nam, giúp họ thành công trong việc định vị lại thương hiệu hiện tại và phát triển toàn diện bản sắc thương hiệu tầm quốc tế.

3. Xây dựng một tuyên bố định vị thương hiệu mới cho công ty hậu cần dầu khí HADUCO - Vũng Tàu, làm tăng nhận thức về thương hiệu ở khu vực và quốc tế.

DỰ ÁN THỰC HIỆN