Chi phí đăng ký mã số mã vạch

Theo Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch, mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch sau ngày 1/7 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

Thời gian đăng ký mã số mã vạch
Thời hạn giải quyết đăng ký Mã số mã vạch: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ 2 ngày cấp Mã số tạm thời
+ Cấp giấy chứng nhận.

Chi phí đăng ký mã số mã vạch:

chi phi dang ky ma so ma vach

Lưu ý:
1) Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp – theo Giấy chứng nhận do Tổng cục TCĐLCL cấp – vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ: 893……).

2)Chí duy trì sử dụng mã số mã vạch phải nộp trước 30/6 hàng năm.

Theo GS1 Việt Nam

Chi tiết liên hệ tư vấn đăng ký thương hiệu, thiết kế logo, hệ thống nhận diện thương hiệu:

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESHBRAND

Add: Số 778/5 Nguyễn Kiệm, P.4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hotline: 0909 82 53 36 Tel: (08) 62 941 232
E-mail: hello@freshbrand.vn
Website: https://freshbrand.vn – https://www.logostyle.vn

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
19 September 2013
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ