Bộ thiết kế lịch bốn mùa sáng tạo và ấn tượng

Với ý tưởng chủ đạo bốn mùa và sử dụng cách điệu kiểu chữ sáng tạo Anwar Al Mutairi đã tạo ra bộ lịch ấn tượng. Đặc biệt là có được các giải pháp truyền thông sáng tạo mạnh mẽ không còn nhàm chán, kích thích sự thích thú đên với khách hàng. Để tạo ra những thiết kế lịch hiệu quả luôn hướng tới đó tham vấn ý tưởng từ giá trị cốt lõi, chiến lược phát triễn thương hiệu hiện tại của doanh nghiệp.

Phát huy chức năng ấn phẩm lịch là điều rất quan trọng thể hiện qua phong cách thiết kế mang dấu ấn riêng cửa mỗi doanh nghiệp.

Bộ thiết kế lịch trên được thiết kế bởi Anwar Al Mutairi.

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
30 May 2013
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ