Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Ấn tượng với bộ lịch thiết kế bằng bút chì

Bộ lịch thiết kề bằng bút chì đã được tác giả Anne Grön’s trình bày một cách tỷ mỷ bằng các vẽ bản vẽ từ đầu đến cuối. Một bộ sưu tập thiết kế lịch gồm các bản ấn tượng và độc đáo nhất cho lịch 2013.

Ấn tượng với bộ lịch thiết kế bằng bút chì
Đánh giá

Các tin liên quan