Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Monthly Archives: Th5 2019
23/05/2019
Trong thế giới khá tách biệt giữa các vùng của thế kỷ 19 và 20, nhiều thương hiệu có thể khá mơ hồ. Hãy nghĩ xem những công ty như General Mills (thành lập năm 1866), General Electric (1892), General Motors (1908), v.v. Đối với những tổ chức này và những tổ chức khác giống...
16/05/2019
Phông chữ logo có thể phá vỡ thiết kế logo của bạn. Chọn kiểu chữ phù hợp có thể giúp kể câu chuyện thương hiệu của bạn và khuếch đại tác động của logo của bạn bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu khi mọi người thấy nó. Có rất nhiều font chữ hiện...
06/05/2019
Bạn đã sẵn sàng để ra mắt! Ngoại trừ chỉ còn thiếu một thứ lớn và quan trọng - cái tên (đặt tên thương hiệu) hoàn hảo cho khởi nghiệp, sản phẩm, ứng dụng, ... Để đạt được một cái tên hoàn hảo có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn. Xét cho cùng,...