Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Monthly Archives: Th3 2016
11/03/2016
Vì sao lại có tên thương hiệu là “FreshBrand”? Ý tưởng của xây dựng thương hiệu xuất phát từ đâu? Nghĩa của chữ “FreshBrand” là gì? Màu sắc của thiết kế logo “FreshBrand” nói lên điều gì? Slogan “làm mới để thay đổi thế giới” gửi đến khán giả và khách hàng thân thiết thông...