Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Monthly Archives: Th10 2012
05/10/2012
Hiện nay hiện diện “gã khổng lồ” Microsoft và rất nhiều các công ty phần mềm lớn khác. Nên sẽ rất khó khăn cho một công ty phần mềm nhỏ . Có thể phát triển thương hiệu của mình trong thế giới công nghệ thông tin. Có rất nhiều chương trình và các gói phần...