Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Monthly Archives: Th6 2012
17/06/2012
Khi nói đến thiết kế logo giá trị của kiểu chữ không thể không nhắc đến. Nếu logo là để truyền tải thông điệp, không có cách nào tốt hơn việc sử dụng Typography. Kể từ khi biểu tượng là tất cả về thẩm mỹ. Nó giúp để chọn kiểu chữ tốt nhất cho quá...