20 mẫu thiết kế lịch đẹp sáng tạo nhất 2014

20 mẫu thiết kế lịch sáng tạo nhất 2014 hy vọng từ những ý tưởng, phong cách sáng tạo sẽ giúp bạn có ý tưởng đột phá cho dự án lịch của riêng mình.

TYPE: 2014 Letterpress Desk Calendar

2014 Year in Stitches Calendar Kit

ToDoCal 2014 Large 15? x 25? Minimalist Squareless Wall Calendar

Robot Calendar

Luckies On This Day Heat Sensitive Calendar

Life Calendar: How was your day?

2014 Stitch the Stars Calendar Kit

2014 Junk Food Calendar

2014 Bubble Calendar

The Circular Calendar

Calendar – Carpe Diem (2014)

Cats Let Nothing Darken Their Roar Calendar


Circular Calendar of the Year 2014

Wall calendar 2014

Unraveling Calendar

2014 Year Planner

2014 Typography Calendar

2014 calendar – shapes

Have a nice year 2014

Nguồn: https://blogof.francescomugnai.com/

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
12 June 2014
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ